icon vi icon vi

Giới thiệu công ty

1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường (Tên giao dịch tiếng Anh là Road and Bridge Engineering Consultants Joint Stock Company, viết tắt là TEDI-RECO) là một Công ty thành viên của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI) có tiền thân là Viện Thiết kế được thành lập từ năm 1962 trên cơ sở hợp nhất Viện Thiết kế Thuỷ Bộ và Viện Thiết kế Đường sắt.
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Đường sắt được thành lập ngày 16/04/1983. Đến ngày 10/9/1991, Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Đường sắt được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và được đổi tên là Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Đường sắt và Xây dựng.
Do yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cơ chế thị trường, ngày 16/6/1993 Bộ Giao thông vận tải đã quyết định chuyển Viện Thiết kế Giao thông vận tải thành Công ty Khảo sát Thiết kế Giao thông vận tải, trong đó Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Đường sắt và Xây dựng cũng được chuyển từ chế độ hạch toán kinh tế độc lập sang chế độ hạch toán kinh tế theo sự ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty. Để có điều kiện phát triển nhanh hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác Tư vấn xây dựng công trình, ngày 27/11/1995 Bộ Giao thông vận tải đã quyết định thành lập Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải. 
Bằng Quyết định số 859/QĐ/TCCB-LĐ ngày 25/4/1996, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế Đường sắt và Xây dựng thành Công ty Tư vấn Thiết kế Cầu Đường trực thuộc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải. Tháng 5/1996, Bộ ra Quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ mới Xây dựng Nền móng công trình là đơn vị hạch toán trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Cầu Đường.
Thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Nhà nước nhằm phát huy nguồn lực và nâng cao tính năng động của doanh nghiệp Tư vấn trong cơ chế thị trường, bằng Quyết định số 2130/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2006 Bộ GTVT đã phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, đơn vị thành viên của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải thành Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường là doanh nghiệp cổ phần, hạch toán kinh tế độc lập, tư cách pháp nhân đầy đủ, có địa chỉ và thông tin giao dịch như sau:
Địa chỉ : 278 Tôn Đức Thắng – Quận Đống Đa – TP Hà Nội
Điện thoại : 024.38517193 - 024.38516178
Fax : 024.38519535
Email : reco_tedi@hn.vnn.vn


2. Ngành nghề kinh doanh
•   Tư vấn thiết kế:
- Công trình đường sắt, đường bộ;
- Các công trình giao thông đường bộ, cầu, cầu đường sắt;
- Biện pháp khảo sát địa chất công trình;
- Nền, xử lý nền đối với công trình xây dựng;
- Thủy văn, môi trường: đối với ngành cầu, đường;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
•   Khảo sát:
- Khảo sát địa chất công trình;
- Khảo sát trắc địa công trình.
•   Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông.
•   Thẩm tra: Hồ sơ khảo sát, báo cáo đầu tư xây dựng, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư và tổng  dự toán.
•   Tư vấn giải phóng mặt bằng, lộ giới và xây dựng cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới.
•   Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu cơ lý đất đá, nền móng vật liệu xây dựng.
•   Điều tra thu thập các số liệu về quy hoạch, dân sinh, kinh tế.
•   Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng nền móng công trình. 
•   Lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu.
•   Lập quy hoạch tổng thể và chi tiết giao thông vận tải.
•   Kiểm định, thử tải công trình.
•   Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
•   Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong GTVT.
•   Đào tạo phát triển và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.
•   Lập báo cáo đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, lập dự toán và tổng dự toán.
Trải qua hơn 50 năm chuyên Khảo sát, Thiết kế, Tư vấn giám sát về Đường sắt, Đường bộ và công trình trên tuyến, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường đã thực hiện nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp mọi miền đất nước và các dự án giao thông ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đến nay, Công ty đã có một đội ngũ kỹ sư, thạc sỹ kỹ thuật được đào tạo chính quy ở các trường đại học trong và ngoài nước, có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm làm dịch vụ tư vấn cho các công trình đòi hỏi chất lượng cao và có đủ trình độ làm đối tác với các Tư vấn nước ngoài.

 

Giới thiệu

Tin nổi bật