icon vi icon vi

Giới thiệu

*         Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

Tên giao dịch quốc tế:

ROAD & BRIDGE ENGINEERING CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY (TEDI-RECO)

Trụ sở chính:

 • Địa chỉ                   : 278 Tôn Đức Thắng – Quận Đống Đa – TP Hà Nội
 • Điện thoại             : 04.38515170 - 04.38516178
 • Fax                         : 04.38519535
 • Email                     : reco_tedi@hn.vnn.vn
 • Website                 : www.tedi-reco.vn

*         Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường (Tên giao dịch quốc tế là Road and Bridge Engineering Consultants Joint Stock Company TEDI-RECO) là Công ty thành viên của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI) có tiền thân là Viện Thiết kế được thành lập từ năm 1962 trên cơ sở hợp nhất Viện Thiết kế Thuỷ Bộ và Viện Thiết kế Đường sắt.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường là doanh nghiệp cổ phần, hạch toán kinh tế độc lập, tư cách pháp nhân đầy đủ.

Trải qua hơn 50 năm chuyên khảo sát, tư vấn thiết kế đường bộ đường sắt và công trình trên tuyến, cùng với chính sách chất lượng và phát triển nguồn lực đến nay Công ty đã có một đội ngũ kỹ sư, thạc sỹ kỹ thuật được đào tạo chính quy ở các trường đại học trong và ngoài nước, có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ làm đối tác với các Tư vấn nước ngoài và làm tư vấn thiết kế, giám sát thi công các công trình đòi hỏi chất lượng cao.

*         Các lĩnh vực hoạt động

 1. Tư vấn, thiết kế:
 • Công trình đường sắt, đường bộ;
 • Các công trình giao thông đường bộ, cầu, cầu đường sắt;
 • Biện pháp khảo sát địa chất công trình;
 • Nền, xử lý nền: đối với công trình xây dựng;
 • Thuỷ văn, môi trường: đối với ngành cầu, đường.
  1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
 • Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  1. Khảo sát:
 • Khảo sát địa chất công trình;
 • Khảo sát trắc địa công trình;
  1. Lập báo cáo đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư dự án, lập dự toán và tổng dự toán (hoạt động theo chứng chỉ hành nghề);
  2. Đào tạo, phát triển và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tư vấn xây dựng;
  3. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong giao thông vận tải;
  4. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  5. Kiểm định, thử tải công trình;
  6. Lập quy hoạch tổng thể và chi tiết giao thông vận tải;
  7. Lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu;
  8. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng nền móng công trình như: Thi công khoan cọc nhồi bê tông đường kính đến 1000mm, thi công cọc cát để xử lý nền đất yếu trong các công trình xây dựng;
  9. Điều tra thu thập các số liệu về quy hoạch, dân sinh, kinh tế;
  10. Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu về cơ lý đất đá, nền móng vật liệu xây dựng;
  11. Tư vấn giải phóng mặt bằng, lộ giới và xây dựng cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới;
  12. Thẩm tra: hồ sơ khảo sát, báo cáo đầu tư xây dựng, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; tổng mức đầu tư, dự toán và tổng dự toán;
  13. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông;
  14. Khảo sát địa chất công trình;
  15. Khảo sát trắc địa công trình;
  16. Khảo sát thủy văn, môi trường: đối với ngành cầu, đường; nền, xử lý nền: đối với công trình xây dựng; biện pháp khảo sát địa chất công trình; các công trình giao thông đường bộ, cầu đường sắt, công trình đường sắt, đường bộ.

*         Sơ đồ tổ chức và nhân sự của Công ty:

Hiện tại tổng số CBCNV trong Công ty có 137 người, được phân bố theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

 • Trình độ Thạc sỹ, kỹ sư:
  • Thạc sỹ:                                    13 người
  • Kỹ sư Cầu:                               48  người
  • Kỹ sư Đường:                           09 người (Trong đó 1 kỹ sư cao cấp)
  • Kỹ sư ĐCCT:                           11 người
  • KS Ngành trắc địa:                  02 người
  • KS Thuỷ văn, môi trường:    03 người
  • Cử nhân kinh tế:                     09 người (Trong đó có 05 kỹ sư kinh tế xây  dựng)
  • KS Ngành công nghệ khoan: 02 người

Trình độ Cao đẳng và Trung cấp & CNKT: 50 người được phân bố đều cho các chuyên môn, nghiệp vụ.

Chi tiết...

 

Giới thiệu

Tin nổi bật