icon vi icon vi

Liên hệ

 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường (TEDI-RECO)

Địa chỉ: Số 278 - Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (+84.24) 38517193 - Fax: (+84.24) 38519535

Website: www.tedi-reco.vn  

Email: reco_tedi@hn.vnn.vn

 

Designed & cms by Vtechcom

Liên hệ

Tin nổi bật